Agosto bente kwarto

Nagdaan ang mga araw, tila hindi napapanaw

Ang sakit, ang hapdi

Nang dulot ng mga salita pilit na pinipigilan. 
Ngunit nangyari na,

Nasabi na. 

Paano mababawi? 
Lumipas, naghintay… 

Nagsabi ka, nakinig ako… 

Parang walang nadugisan. 
Dahil dun, namulat ka. 

Ngumiti ako. 

Masaya ka, Masaya ako. 
Ang importante, Masaya tayo. 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s