Monthly Archives: August 2017

Agosto bente kwarto

Nagdaan ang mga araw, tila hindi napapanaw

Ang sakit, ang hapdi

Nang dulot ng mga salita pilit na pinipigilan. 
Ngunit nangyari na,

Nasabi na. 

Paano mababawi? 
Lumipas, naghintay… 

Nagsabi ka, nakinig ako… 

Parang walang nadugisan. 
Dahil dun, namulat ka. 

Ngumiti ako. 

Masaya ka, Masaya ako. 
Ang importante, Masaya tayo. 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized